Berk Babadoğan
Yazılım Mühendisi - Babadogan Tech and Edu'da Kurucu Ortak ve Genel Müdür

Projeler

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01: 101132435 — SKILLS4JUSTICE

Avrupa Konseyi Ulusal Danışmanlık:  3264 – Dijital Vatandaşlık Eğitimi Pilot Projesi

Çocuklarda Kalite Hissini Geliştirme Eğitim Yazılımı
Kod Adı : “ESICSQ”

macOS için Apartman Makbuzu Oluşturucu

Swift Storyboard ile hazrırlandı, gerekli parametreler verildikten sonra çıktı alınabilecek şeklide JPEG haline getirilmiş makbuzu isteğiniz yere kaydedebilirsiniz. Otomatik imza gömme özelliği ve apartman bilgilerini değiştirme özelliği vardır.
GitHub

Dart ve Flutter için Şifreleyici

Verilen Anahtar ve IV ile Dizeyi Şifreleyin / Şifresini Çözün. Ayrıca yerleşik şifre üreticisi içerir. İsterseniz çıktılar için renkli kutu kullanır.
dart_encrypter | Dart Package (pub.dev)

Dart ve Flutter için Renk Kutulu Kayıt Gösterici

Günlük mesajlarını terminaldeki renkli kutuya yazdırın.
logbox_color | Dart Package (pub.dev)

.NET için Renk Kutulu Kayıt Gösterici

Günlük mesajlarını terminaldeki renkli kutuya yazdırın.
NuGet Gallery | ColorLogger_NET

.NET için TC Kimlik Denetleyicisi

Kurallara göre verilen TC ID’nin doğru veya yanlış olduğunu belirler.
NuGet Gallery | TCIDChecker_NET

Dart ve Flutter için TC Kimlik Denetleyicisi

Kurallara göre verilen TC ID’nin doğru veya yanlış olduğunu belirler.
tcid_checker | Dart Package (pub.dev)

Visual Studio Code Teması : DevoraBB

DevoraBB – Visual Studio Marketplace

Organizasyon Yönetim Paneli

Flutter tarafından web ve PWA uygulaması olarak kullanılarak proje geliştirme devam etmektedir.

Bologna Süreci Ders Bilgi Yazılım Modülü 

Windows 10 için UWP, Web için Blazor ve macOS için Xamarin Framework tabanlı “Bologna Süreci Kurs Bilgileri” Yazılım Modülü Geliştirme.