Berk Babadoğan
Yazılım Mühendisi

Projeler

macOS için Apartman Makbuzu Oluşturucu

Swift Storyboard ile hazrırlandı, gerekli parametreler verildikten sonra çıktı alınabilecek şeklide JPEG haline getirilmiş makbuzu isteğiniz yere kaydedebilirsiniz. Otomatik imza gömme özelliği ve apartman bilgilerini değiştirme özelliği vardır.

Android için Çağrı Kapatıcı

Geliştirme devam etmektedir. Flutter ile hazırlanmaktadır.

Dart ve Flutter için Şifreleyici

Verilen Anahtar ve IV ile Dizeyi Şifreleyin / Şifresini Çözün. Ayrıca yerleşik şifre üreticisi içerir. İsterseniz çıktılar için renkli kutu kullanır.
dart_encrypter | Dart Package (pub.dev)

Dart ve Flutter için Renk Kutulu Kayıt Gösterici

Günlük mesajlarını terminaldeki renkli kutuya yazdırın.
logbox_color | Dart Package (pub.dev)

.NET için Renk Kutulu Kayıt Gösterici

Günlük mesajlarını terminaldeki renkli kutuya yazdırın.
NuGet Gallery | ColorLogger_NET

.NET için TC Kimlik Denetleyicisi

Kurallara göre verilen TC ID’nin doğru veya yanlış olduğunu belirler.
NuGet Gallery | TCIDChecker_NET

Dart ve Flutter için TC Kimlik Denetleyicisi

Kurallara göre verilen TC ID’nin doğru veya yanlış olduğunu belirler.
tcid_checker | Dart Package (pub.dev)

Visual Studio Code Teması : DevoraBB

Organizasyon Yönetim Paneli

Flutter tarafından web ve PWA uygulaması olarak kullanılarak proje geliştirme devam etmektedir.

Güvenli Alan İzleme Uygulaması


Proje geliştirmeleri devam etmektedir. Flutter kullanılmaktadır.

Dergiler için Anahtar Kelime Arama Motoru


.NET 5 ile desteklenen bir Blazor WebAssembly uygulaması sayesinde, kullanıcı tarafından verilen anahtar kelimeyle dergilerdeki makalelerin aranmasını ve filtrelenmesini sağlar. Arama verileri, özelleştirilmiş bir UWP / WinUI uygulamasıyla arama motoru çekirdeğine yüklenir.

Google Bulut Ses API ile Windows ve macOS için Konuşma-Yazı Uygulaması

Makine öğrenimi tarafından desteklenen ve kısa formatlı veya uzun formatlı ses için kullanılabilen sohbeti Google Bulut altyapısına yükleyerek metne dönüştüren bir masaüstü uygulaması. .NET Core ile çoklu platform (Windows / UWP, macOS / Cocoa – Xamarin çerçevesi ile) geliştirme.

Bologna Süreci Ders Bilgi Yazılım Modülü 

Windows 10 için UWP, Web için Blazor ve macOS için Xamarin Framework tabanlı “Bologna Süreci Kurs Bilgileri” Yazılım Modülü Geliştirme.